decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ? Τάξης του Γυμνασίου Αφάντου στη Βουλή των Ελλήνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ

Ταχ.Δ/νση : ΑΦΑΝΤΟΥ

Αφάντου : 16/02/2017

Αρ. Πρωτ.: 61

Ταχ. Κωδ. : 85103

Τηλέφωνο : 22410 51031

Τηλεο/τυπο : 22410 51031

Ηλεκ/κό Ταχ. : mail@gym-afant.dod.sch.gr

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ? Τάξης του Γυμνασίου Αφάντου  στη Βουλή των Ελλήνων».

 

Σχετικά:

  • Υ.Α. 129287/Γ2/2011 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/02/12/2011) με θέμα «Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» (Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. 2595/ 1-9-2015)
  • Υ.Α. 220647 / Δ2/23-12-2016 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. για Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

 

            Προκηρύσσουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής  της Γ? τάξης του Γυμνασίου Αφάντου στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 12/05/2017 έως και 14/05/2017. Ο πιθανός αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχει είναι 61 άτομα  (ο οριστικός αριθμός θα εξαρτηθεί από το ύψος της τελικής προσφοράς) και τέσσερις (4)  συνοδοί καθηγητές.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει :

 

  • Μετάβαση από Αφάντου στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου στις 12 Μαΐου 2017 και επιστροφή από το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου στα Αφάντου με λεωφορείο στις 14 Μαΐου 2017.
  • Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων, των Αθηνών, με ημιδιατροφή ( με δύο πρωινά και πέντε γεύματα ) σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και ένα δίκλινο και 2 μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
  • Μετακινήσεις με λεωφορείο εντός νομού Αττικής (δεν θα υπάρχει εκδρομή εκτός Αττικής), μαζί με συνοδό ταξιδιωτικού γραφείου.
  • Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. 129287 / 10-11-2011)
  • Τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η περίπτωση της μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας και επιστροφή των χρημάτων (αντίξοες καιρικές συνθήκες- απεργία ? εκλογές κλπ.)
  • Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις για όλο το πρόγραμμα της εκδρομής και θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχο ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί, κλπ ).
  • Την κάλυψη του κόστους των συνοδών καθηγητών με τέσσερις δωρεάν συμμετοχές γι? αυτούς.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

Επίσης θα περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες και οι επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις που θα είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία.

Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός αλλά θα ληφθούν υπόψη και ποιοτικά κριτήρια.

 

Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο μέχρι το πρωί της Τρίτης στις 21/02/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου .

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Τρίτη στις 21/02/2017 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που θα συσταθεί με πρόεδρο τη Διευθύντρια του σχολείου, τους συνοδούς καθηγητές, έναν εκπρόσωπο του 15μελούς και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αφάντου.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

 

 

 

Η Διεθύντρια

 

 

Λυρώνη Αιμιλία

LEAVE A REPLY

loading
×