decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Αριστεύσαντες μαθητές & μαθήτριες για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι αριστεύσαντες μαθητές για το  σχολικό έτος 2016-2017 του Γυμνασίου Αφάντου είναι οι παρακάτω ανα τάξη :

Α΄ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη

 

LEAVE A REPLY

loading
×