decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017-2018 :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Λεκτικό)          ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ                    ΠΕ01      Θεολόγος          (Διευθυντής)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ             ΠΕ01       Θεολόγος
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ                ΠΕ02       Φιλόλογος
ΜΠΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΠΕ02       Φιλόλογος
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΥΓΗ                 ΠΕ02       Φιλόλογος
ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ                  ΠΕ02       Φιλόλογος
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    ΠΕ03       Μαθηματικός
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                 ΠΕ03       Μαθηματικός       (Υποδιευθυντής)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ       ΠΕ04.02   Χημικός
ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΠΕ04.02   Χημικός

ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ        ΠΕ04.0250  Χημικός  Ειδικής Αγωγής
ΞΗΡΟΤΑΓΑΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ           ΠΕ05        Γαλλικών
ΛΥΡΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ                        ΠΕ06       Αγγλικών
ΜΑΧΡΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ                     ΠΕ07       Γερμανικών
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                  ΠΕ08       Καλλιτεχνικών
ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ                     ΠΕ11       Φυσικής Αγωγής

ΚΟΥΝΙΑΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ               ΠΕ11     Φυσικής Αγωγής

ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙKΛΕΙΑ     ΠΕ16.01  Μουσικής

ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ           ΠΕ20     Πληροφορικης

ΕΛΒΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΠΕ20       Πληροφορικής

loading
×