Εκπαιδευτικοί

Οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2015-2016 :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Λεκτικό)          ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ             ΠΕ01       Θεολόγος
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ                ΠΕ02       Φιλόλογος
ΜΠΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                        ΠΕ02       Φιλόλογος
ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ                ΠΕ02       Φιλόλογος
ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ                  ΠΕ02       Φιλόλογος
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    ΠΕ03       Μαθηματικός
ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                 ΠΕ03       Μαθηματικός
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ       ΠΕ04.02   Χημικός
ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              ΠΕ04.02   Χημικός                    (Υπεύθυνος Σ.Ε.Φ.Ε.)
ΜΑΚΑΡΗ ΑΝΝΑ                          ΠΕ05        Γαλλικών
ΛΥΡΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ                        ΠΕ06       Αγγλικών                  (Διευθύντρια)
ΤΖΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ                     ΠΕ06       Αγγλικών.
ΜΑΧΡΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ                     ΠΕ07       Γερμανικών
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                  ΠΕ08       Καλλιτεχνικών
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                ΠΕ10       Κοινωνιολόγος

ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕ11       Φυσικής Αγωγής

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ               ΠΕ15       Οικιακής Οικονομίας
ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙKΛΕΙΑ     ΠΕ16.01  Μουσικής
ΕΛΒΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΠΕ20       Πληροφορικής            (Υποδιευθυντής)