decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Ιλιάδα / Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση

 

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρη την   Ιλιάδα.

 

 

Ραψωδία Α’

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να ακούσετε την Ραψωδία Α’ από την Ιλιάδα :

  1. Μετάφραση : Ι. Πολυλάς (του σχολικού βιβλίου)

  2. Μετάφραση : Καζαντζάκη – Κακριδή

  3. Μετάφραση  : Δ. Ν. Μαρωνίτης

 


 

loading
×