Υπεύθυνοι Τμημάτων

        Υπεύθυνοι Τμημάτων
        Σχολικό Έτος 2015-16

Tμήμα       Υπεύθυνος               Αριθμός Μαθητών
Α1      Κυριακή Μπάτη                     24
Α2      Τζαβάρα Γεωργία                   25
Α3      Ζαφείρης-Καζάνας Σταμάτης   25
Β1      Μαχραμά Ειρήνη                   25
Β2      Ματσινοπούλου Χαρά            25
Β3      Λιάκος Παναγιώτης               26
Γ1      Καραμπελιά Ειρήνη               23
Γ2      Γιάννης Φλεριανός                  20
Γ3      Μπουγούδη Μαρίνα               23

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα των τάξεών τους καθώς και εάν οι μαθητές δίνουν τη συνδρομή τους στο ταμείο της τάξης.