Υπεύθυνοι Τμημάτων

        Υπεύθυνοι Τμημάτων
        Σχολικό Έτος 2015-16

Tμήμα       Υπεύθυνος               Αριθμός Μαθητών
Α1      Κυριακή Μπάτη                      24
Α2     Μπουντούρη Αυγή                   26
Α3     Λυρώνη Αιμιλία                       23
Β1      Ματσινοπούλου Χαρά             22
Β2      Τρατσέλας Νικόλαος              22
Β3      Μαχραμά Ειρήνη                    21
Γ1       Παναγιώτου Λάζαρος              26
Γ2      Καραμπελιά Ειρήνη                 26
Γ3      Ηλιάδης Κωνσταντίνος               28

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων πρέπει να ελέγχουν την καθαριότητα των τάξεών τους καθώς και εάν οι μαθητές δίνουν τη συνδρομή τους στο ταμείο της τάξης.