Υπεύθυνοι Τμημάτων

        Υπεύθυνοι Τμημάτων
        Σχολικό Έτος 2017-18

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
Α1 ΜΠΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α2 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΥΓΗ
Α3 ΛΥΡΩΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
Β1 ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙKΛΕΙΑ
Β2 ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β3 ΜΑΧΡΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ
Γ1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
Γ2 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Γ3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ