Ενημέρωση Γονέων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα,

Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους και όπως η κοινωνία είναι οργανωμένη με θεσμούς, έτσι και το σχολείο λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανονισμών που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σας ενημερώνουμε πως:

Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών/-τριών μας είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αφού τους βοηθά να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.

Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων όσον αφορά στα παιδιά σας πάνω σε θέματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες  και θέματα συμπεριφοράς κρίνεται απολύτως αναγκαία.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να προσέρχεσθε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να ανανεώσουμε τις εγγραφές των παιδιών σας (όλες οι τάξεις)  δίνοντάς μας τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι μέρες και οι ώρες της ενημέρωσή σας από τους καθηγητές για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών θα σας γίνει σύντομα γνωστή, αφού παγιωθεί πρώτα το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Σύντομα θα προγραμματιστεί  και συνάντηση μαζί σας αποκλειστικά για τη δική σας ενημέρωση.

 AΠΟΥΣΙΕΣ 

  • κατάργηση διάκρισης δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών.
  • οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), επιστολή) και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας τους.
  • Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε.
  • Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή και ενημερώνει το Διευθυντή του σχολείου. Για τον λόγο αυτό ενημερώνεται ανά εβδομάδα το αργότερο και το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης.
  • Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών για διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών, οι οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης.
  • Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο ΓΜΟ της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε (15) πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπεται σε σχετικό άρθρο.
  • Επισημαίνεται πάντως ότι από το επόμενο διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις (βλέπε συνοπτικά τα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)

Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση είναι ότι ταιριάζει με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις (είναι προφανείς) οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπροσώπους των μαθητικών συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι επίδειξη ενδυμασίας.

Οι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν ειδική αθλητική φόρμα, αλλιώς σημειώνεται απουσία, όπως όταν ο μαθητής δεν βρίσκεται στην τάξη. Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στους προβλεπόμενους περιπάτους και τις γιορτές του σχολείου. Οι μέρες αυτές θεωρούνται ημέρες σχολείου και για τον απόντα/-ούσα μαθητή/-τρια σημειώνονται κανονικά οι απουσίες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα  του σχολείου για την ημέρα εκείνη.

Κλείνοντας να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για μια δημιουργική και ευλογημένη  σχολική χρονιά και να σας υπενθυμίσουμε πως σε καιρούς οικονομικά δύσκολους η ετήσια συνδρομή σας (10 €) προς το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας – από τον οποίο εκπροσωπείσθε επάξια – θα ήταν μεγάλη οικονομική ανάσα για τις ανάγκες του σχολείου. Τα χρήματα αυτά, τελικά, θα  επιστραφούν στα ίδια τα παιδιά σας μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και  των άλλων παροχών του Συλλόγου.

Με τιμή, για το Σύλλογο των Διδασκόντων

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ