decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα,

Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους και όπως η κοινωνία είναι οργανωμένη με θεσμούς, έτσι και το σχολείο λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανονισμών που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σας ενημερώνουμε πως:

Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών/-τριών μας είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αφού τους βοηθά να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.

Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων όσον αφορά στα παιδιά σας πάνω σε θέματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες  και θέματα συμπεριφοράς κρίνεται απολύτως αναγκαία.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να προσέρχεσθε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να ανανεώσουμε τις εγγραφές των παιδιών σας (όλες οι τάξεις)  δίνοντάς μας τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι μέρες και οι ώρες της ενημέρωσή σας από τους καθηγητές για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών θα σας γίνει σύντομα γνωστή, αφού παγιωθεί πρώτα το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Σύντομα θα προγραμματιστεί  και συνάντηση μαζί σας αποκλειστικά για τη δική σας ενημέρωση.

Η φοίτηση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Το σύνολο των απουσιών δεν  πρέπει  υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64)

μέσα στο διδακτικό έτος. Αν όμως είναι περισσότερες, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκατόν δεκατέσσερις (114) από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) πρέπει να  είναι δικαιολογημένες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ελλιπής παραπέμπονται για επαναληπτικές εξετάσεις. Οι μαθητές, όμως των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την τάξη. Για όλα αυτά, όμως, πρέπει να ενημερωθείτε από κοντά, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τόσο για τις απουσίες όσο και για τις επαναληπτικές εξετάσεις. Τα δικαιολογητικά των απουσιών προσκομίζονται μέσα σε διάστημα  δέκα (10) ημερών από την επάνοδο του μαθητή/-τριας στο σχολείο. 

Ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι δέκα (10) ημέρες το χρόνο – μέχρι δύο (2) ημέρες κάθε φορά – αφού συμπληρώσει  τη σχετική αίτηση στο σχολείο. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με

ιατρική γνωμάτευση. Πάντως, οφείλετε να προσέρχεσθε στο σχολείο τουλάχιστον κάθε μήνα και να ενημερώνεσθε από τον καθηγητή του τμήματος για τις απουσίες του παιδιού σας. Επίσης, υποχρεούστε να επιστρέφετε έγκαιρα και υπογεγραμμένο το ενημερωτικό σημείωμα απουσιών, καθώς και τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (αφού την συμπληρώσετε ) τα οποία θα σας αποστέλλονται μέσω του παιδιού σας.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.

Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση είναι ότι ταιριάζει με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις (είναι προφανείς) οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπροσώπους των μαθητικών συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι επίδειξη ενδυμασίας.

Οι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν ειδική αθλητική φόρμα, αλλιώς σημειώνεται απουσία, όπως όταν ο μαθητής δεν βρίσκεται στην τάξη. Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στους προβλεπόμενους περιπάτους και τις γιορτές του σχολείου. Οι μέρες αυτές θεωρούνται ημέρες σχολείου και για τον απόντα/-ούσα μαθητή/-τρια σημειώνονται κανονικά οι απουσίες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα  του σχολείου για την ημέρα εκείνη.

Κλείνοντας να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για μια δημιουργική και ευλογημένη  σχολική χρονιά και να σας υπενθυμίσουμε πως σε καιρούς οικονομικά δύσκολους η ετήσια συνδρομή σας (10 ?) προς το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας – από τον οποίο εκπροσωπείσθε επάξια – θα ήταν μεγάλη οικονομική ανάσα για τις ανάγκες του σχολείου. Τα χρήματα αυτά, τελικά, θα  επιστραφούν στα ίδια τα παιδιά σας μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και  των άλλων παροχών του Συλλόγου.

Με τιμή, για το Σύλλογο των Διδασκόντων

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ                                                                          

loading
×