Στα πλαίσια της Παγκόσμιας και Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού πραγματοποιήθηκαν διδακτικές παρεμβάσεις σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας. Στο αρχείο που ακολουθεί καταγράφεται το κείμενο που παρουσιάστηκε στους μαθητές, οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να συμπληρώσουν και οι απαντήσεις τους.

Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο της δράσης