ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

2019-2020

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΟ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΥΕΤΙΚΩΝ
Θέατρο στην εκπαίδευση Πολιτιστικό θεατρική παράσταση Οικονομοπούλου Φωτεινή
Κούτσης Παναγιώτης
Σολδάτος Θωμάς
Have fun and exercise in Rhodes Πολιτιστικό Αθλητισμός Τετράδη Ευαγγελια
Λυρώνη Αιμιλία