Στις 08/02/2019 έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη το νέο Δ.Σ. του σχολείου μας: