Ημ/νία: 18/9/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 36
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
Τηλέφωνο & Fax : 22410-51031
mail@gym-afant.dod.sch.gr

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
(ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ)

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα,
Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους, έτσι και το σχολείο λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανονισμών που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Ήδη οι μαθητές/-τριες έχουν γραπτώς τον «κανονισμό του σχολείου» μας και οφείλουν να τον σέβονται.
Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μας Μονάδας και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σας ενημερώνουμε πως: Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών/-τριών μας είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αφού βοηθά να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
Η ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων όσον αφορά τα παιδιά σας πάνω σε θέματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες και θέματα συμπεριφοράς κρίνεται απολύτως αναγκαία.
Επιβάλλεται να ανανεώσετε τις εγγραφές των παιδιών σας (όλες οι τάξεις) δίνοντάς μας περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά σας. Οι μέρες και οι ώρες της ενημέρωσή σας από τους εκπαιδευτικούς για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών/-τριών θα σας γίνει σύντομα γνωστή, αφού παγιωθεί πρώτα το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Από τον επόμενο μήνα θα προγραμματιστεί και απογευματινή συνάντηση μαζί σας αποκλειστικά για τη δική σας ενημέρωση.
Η φοίτηση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι τακτική. Το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) για να θεωρείται η φοίτησή τους επαρκής. Διαφορετικά ο μαθητής/-τρια επαναλαμβάνει την τάξη (ανεπαρκής φοίτηση). Έχει ήδη καταργηθεί η διάκριση δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών, επομένως δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε απουσίες (γονείς και γιατρός), όπως παλιότερα. Σε περίπτωση εκδρομής με μεταφορικό μέσο, αν δεν εγκρίνετε την συμμετοχή του παιδιού σας σ΄ αυτή δεν καταχωρίζονται απουσίες. Στην περίπτωση, όμως, αυτή το παιδί προσέρχεται κανονικά στο σχολείο και απασχολείται με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που καταρτίζει η διεύθυνση του σχολείου. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του παιδιού σας ευθύνεται εξ΄ολοκλήρου ο κηδεμόνας του που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φοίτησή του και ενημερώνει άμεσα το σχολείο για τυχόν αναπόφευκτη απουσία του. Το Υπουργείο Παιδείας έχει μεριμνήσει με ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα να καταγράφει τις καθημερινές απουσίες των μαθητών, προκειμένου οι γονείς να ενημερώνονται από το σχολείο μέσω sms ή e-mail για τις απουσίες των παιδιών τους. Καλείστε, λοιπόν, να προσέλθετε στο σχολείο να δώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία αυτά, γιατί θα καθιερωθεί πλέον ως ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας μας. Κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης των μαθητών (08:10΄) πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή και γίνονται οι αναγκαίες ανακοινώσεις και επισημάνσεις από τη Διεύθυνση του σχολείου όσον αφορά τη λειτουργία και την πορεία των στόχων του σχολείου. Κανείς λοιπόν, μαθητής/-τρια δεν πρέπει να απουσιάζει από την πρωινή συνάθροιση και για κανένα απολύτως λόγο. Κανείς αργοπορημένος μαθητής δεν προσέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας, γιατί προκαλείται αναστάτωση στο σχολείο και ο ίδιος διδάσκεται την ανευθυνότητα. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπου και επιβάλλονται (εφημ. κυβ. τευχ. β΄, 10645/ΓΔ4 αρθρ. 29, παραγρ. 4).
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν εντός του σχολικού χώρου στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Το σχολείο διαθέτει τηλέφωνο προς χρήση των μαθητών για σοβαρούς λόγους. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση είναι ό,τι ταιριάζει με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις (είναι προφανείς) οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπροσώπους των Μαθητικών Συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι χώρος ενδυματολογικής επίδειξης.
Οι μαθητές/-τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να προσκομίσουν την απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση συμμετοχής στο μάθημα και να φορούν ειδική αθλητική φόρμα, αλλιώς σημειώνεται απουσία, όπως όταν ο μαθητής δεν βρίσκεται στην τάξη. Οι μαθητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στους προβλεπόμενους περιπάτους και τις γιορτές του σχολείου. Οι μέρες αυτές θεωρούνται ημέρες σχολείου και για τον απόντα/-ούσα μαθητή/-τρια σημειώνονται κανονικά οι απουσίες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου για την ημέρα εκείνη.
Σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών και επιβάλλεται μόνο εάν επιπλέον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος (άρθρο 31).
Κλείνοντας να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για μια δημιουργική και ευλογημένη σχολική χρονιά και να σας υπενθυμίσουμε πως σε καιρούς οικονομικά δύσκολους η ετήσια συνδρομή σας (10 €) προς το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας – από τον οποίο εκπροσωπείστε επάξια – θα ήταν μεγάλη οικονομική ανάσα για τις ανάγκες του σχολείου. Τα χρήματα αυτά, τελικά επιστρέφονται στα ίδια τα παιδιά σας μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής και των άλλων παροχών του Συλλόγου.
Με την επίδοση των ελέγχων του Α΄ τετραμήνου (προς το τέλος Ιανουαρίου) θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων για τα επόμενα δυο (02) χρόνια. Όλοι πρέπει να βοηθήσετε ψηφίζοντας ή θέτοντας υποψηφιότητα για το καλό του σχολείου και των παιδιών σας.

Με τιμή, για το Σύλλογο των Διδασκόντων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ. Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ

(ΠΕ01)