Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

(ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ)

Ημ/νία: 12/09/2022  Αριθμ. Πρωτ. 35

                                                                                                                                                                       Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα

Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας. Όπως η πολιτεία λειτουργεί με συνταγματικούς θεσμούς και νόμους, έτσι και το σχολείο λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο κανονισμών που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του. Ήδη οι μαθητές/τριες  έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον «κανονισμό του σχολείου» και οφείλουν να τον τηρούν απαρέγκλιτα. Καλό θα είναι οι αρχές και οι παροτρύνσεις του κανονισμού να συζητηθούν και στο σπίτι του/της μαθητή/τριας με τους γονείς του/της.

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σας ενημερώνουμε πως: η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών/-τριών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς, αφού τους βοηθά να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Μη διστάζετε, λοιπόν, να μας ενημερώνετε, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε (θέματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριφοράς κλπ).

Επιβάλλεται να ανανεώσετε σταδιακά τις εγγραφές των παιδιών σας (όλες οι τάξεις – θα στείλουμε έγγραφο) και με την ευκαιρία αυτή να μας δώσετε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά σας, όπως ήδη αναφέραμε. Οι μέρες και οι ώρες, καθώς και ο τρόπος της ενημέρωσή σας από τους εκπαιδευτικούς για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των μαθητών/-τριών θα σας γίνει σύντομα γνωστή, αφού  τοποθετηθούν πρώτα όλοι οι εκπαιδευτικοί και παγιωθεί το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η φοίτηση των μαθητών/-τριών πρέπει να είναι τακτική. Το σύνολο των απουσιών δεν  πρέπει  να υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) για να θεωρηθεί η φοίτηση επαρκής. Διαφορετικά,  ο μαθητής/-τρια επαναλαμβάνει την τάξη. Εσείς δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε  απουσίες, όπως παλιότερα, παρά μόνο με γνωμάτευση νοσοκομείου ή γιατρού (λόγω της πανδημίας). Υπάρχουν και άλλες ειδικές περιπτώσεις μη προσμέτρησης απουσιών όπως: π.χ. πανελλήνια αθλήματα, πρωταθλήματα, διαγωνισμοί  κλπ. σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.

Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 08:10΄ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ. Όλοι οι μαθητές/τριες ΠΡΕΠΕΙ  να παραβρίσκονται  σε κάθε περίπτωση, στην πρωινή συγκέντρωση (προσευχή), γιατί τότε ενημερώνει ο Δ/ντής του σχολείου και γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις. Οι μαθητές/τριες που απουσιάζουν δεν θα ακούσουν τα ανακοινωθέντα με αποτέλεσμα να έχουν (και εσείς μαζί) ελλιπή ενημέρωση! Μη έγκαιρη προσέλευση στις ώρες των μαθημάτων, επισύρει κλιμακωτές ποινές (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία αποβολή και τις προβλεπόμενες από το Σύλλογο των διδασκόντων ποινές στην επανάληψη (πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπου και επιβάλλονται (Εφημ. Κυβ. τευχ.β΄, 10645/ΓΔ4 αρθρ. 29). Αυτό συμβαίνει για παιδαγωγικούς λόγους καλλιέργειας της συνέπειας των μαθητών/τριών ως αυριανοί πολίτες της κοινωνίας. Εξάλλου στην τυχόν καθυστέρηση προκαλείται αναστάτωση σε όλους και ο ίδιος και οι υπόλοιποι μαθητές διδάσκονται στην ανευθυνότητα. Μέχρι τις 08:30΄ δύνανται ο μαθητής/τρια να προσέρχεται στην τάξη για το μάθημα παίρνοντας, όμως, απουσία. Μετά τις 08:30΄ πλέον ουδείς/ουδεμία δεν μπορεί να προσέλθει στην τάξη για κανένα λόγο. Αν παρόλα αυτά συντρέχει σοβαρότατος, μη αναστρέψιμος, λόγος πρωινής απουσίας, τότε ειδοποιείται τηλεφωνικά η Διεύθυνση του σχολείου από τον γονέα/κηδεμόνα και κρίνεται το γεγονός κατά περίπτωση.

Κατά την φετινή σχολική χρονιά η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική και οι κανόνες υγιεινής του ΕΟΔΥ παραμένουν ισχυρά μέτρα προστασίας, αρκεί να τηρούνται και η υγειονομική «γραμμή» σχολείου-οικογένειας επιβάλλεται να είναι πάντα ανοιχτή και ενιαία, ενημερώνοντας το σχολείο προς όφελος του παιδιού, όταν χρειάζεται.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης Διδακτικών Επισκέψεων και Περιπάτων, ο μαθητής ο οποίος δεν λαμβάνει μέρος, χρεώνεται απουσίες, τόσες όσες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα κατά την ημέρα της μετακίνησης (το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις σχολικές εορτές). Αν αυτές οι μετακινήσεις πρόκειται να γίνουν με μεταφορικό μέσο και οι γονείς δεν εγκρίνουν την συμμετοχή του παιδιού τους, τότε δεν καταχωρίζονται απουσίες. Στην περίπτωση, όμως, αυτή το παιδί προσέρχεται κανονικά στο σχολείο και απασχολείται με ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που καταρτίζει η διεύθυνση  του σχολείου.

 Για την  τακτική  παρακολούθηση της φοίτησης του παιδιού  ευθύνεται εξ΄ολοκλήρου ο κηδεμόνας του που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για  τη φοίτησή του. Αυτός ενημερώνει άμεσα το σχολείο για τυχόν αναπόφευκτη και σοβαρή απουσία του. Το Υπουργείο Παιδείας  έχει μεριμνήσει  με  ειδική ηλεκτρονική  πλατφόρμα να καταγράφει τις καθημερινές απουσίες των μαθητών, προκειμένου οι γονείς να ενημερώνονται από το  σχολείο μέσω e-mail  για τις απουσίες των παιδιών τους. Καλείστε, λοιπόν (αν δεν το έχετε ήδη κάνει)  να προσέρχεστε ή να τηλεφωνείτε στο σχολείο δίνοντας ή επικαιροποιώντας τα στοιχεία  αυτά (διεύθυνση,  e-mail, τηλέφωνο κλπ). Η ιστοσελίδα του σχολείου τακτικά θα γίνεται δέκτης χρήσιμων δημοσιεύσεων που θα σας αφορούν άμεσα και καλό είναι να την επισκέπτεσθε τακτικά προς έγκυρη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό πρέπει να παρακολουθείτε  τακτικά το e-mail που έχετε δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, γιατί τα links αποστέλλονται εκεί).

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (ούτε στους περιπάτους και στις διδακτικές επισκέψεις. Επιτρέπονται μόνο στις πολυήμερες εκδρομές). Το σχολείο διαθέτει ειδικό τηλέφωνο προς χρήση των μαθητών. Τα κινητά τηλέφωνα – σύμφωνα με τη νομοθεσία – δεν πρέπει οι μαθητές να τα έχουν ούτε στις τσάντες τους κλειστά. Όλες οι παραπάνω απαγορεύσεις επισύρουν αυτόματα ημερήσια αποβολή και τις άλλες προβλεπόμενες από τη σχολική νομοθεσία κυρώσεις. (Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΑΙΘ). Συνοπτικά οι λόγοι της απαγόρευσης είναι: Λόγοι υγείας: επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των ενηλίκων αλλά και των μαθητριών/μαθητών και γενικότερα στη διαδικασία της μάθησης – Προκαλούν αυξημένη ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους, κόπωση και συχνά διαταραχές στον ύπνο, πράγμα που έχει γενικότερες συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Ακριβώς το ίδιο και στο σχολείο τα παιδιά γίνονται δέκτης μεγάλης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από εκατοντάδες κινητά στον ίδιο χώρο (κίνδυνος καρκίνου) – Αυξάνει το στρες και συχνά οδηγεί στον εθισμό – Αποστασιοποιημένη και απρόσωπη επικοινωνία, που προωθεί, εμποδίζει την κοινωνικοποιητική διάσταση του σχολείου, την ανάπτυξη  διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα τόσο στους ίδιους τους μαθητές όσο και ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς – Πολύ συχνά γίνονται παραπτώματα μαθητών/τριών με αναρτήσεις φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα και εκθέτοντας τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Αν όμως, για κάποιο σοβαρότατο λόγο, ανωτέρας βίας (υγείας, οικογενειακό και κοινωνικό πρόβλημα κ.λ.π.) επιβάλλεται το παιδί οπωσδήποτε – με δική σας έγκριση – να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο, τότε το παραδίδει το πρωί στο Γραφείο του Δντή, όπου φυλάσσεται, και το παραλαμβάνει το μεσημέρι στο σχόλασμα να το χρησιμοποιήσει εκτός σχολικού χώρου).

https://edu.klimaka.gr/sxoleia/genika/1783-apagorevsh-kinhtwn-thlefwn-hlektronikvn-syskevwn

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, επίσης, θεωρείται  ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ στο σχολικό περιβάλλον. Τιμωρείται με διήμερη αποβολή και στην επανάληψη της παράβασης ξεκινούν οι διαδικασίες αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Δεν είναι δυνατόν το σχολείο να είναι χώρος παραγωγής καπνιστών ! Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο σοβαρού παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις που ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει αποφασίσει, στηριζόμενος  και στη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/kapnisma_egkyklios.pdf

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ με επιχειρήματα τα παιδιά μας να μην προσέρχονται το πρωί στο σχολείο οδηγώντας μηχανάκι, γιατί αφενός μεν δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης και  αφετέρου δε, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους, καθώς και την οικογένειά τους (μηνύσεις, πρόστιμα, κατασχέσεις κλπ). Τα προτεινόμενα στην παράγραφο αυτή δεν μπορεί να τα επιβάλλει ο παρόν σχολικός κανονισμός αλλά μόνο η οικογένεια με τις οι αρχές που αυτή λειτουργεί.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ  τα παιδιά να φέρουν στην κατοχή τους πολλά χρήματα στο σχολείο. Αν τύχει, όμως, και είναι απαραίτητο να έχουν και επιθυμούν, μπορούν για ασφάλεια να τα φυλάξουν στο Γραφείο της Δ/νσης, ώστε να είναι ασφαλή και να τα παραλάβουν το μεσημέρι μετά το πέρας των μαθημάτων. Το σχολείο δεν ευθύνεται για την κλοπή χρημάτων. Αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε εσείς και τα παιδιά σας.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – για ευνόητους λόγους – (Depon, Panadol, ασπιρίνες κ.λ.π). Αν κάποιος/α μαθητής/τρια παίρνει τέτοια σκευάσματα καλό θα είναι να υπάρχουν στην τσάντα του/της από το σπίτι με την δική σας έγκριση.

 Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση είναι ό,τι ταιριάζει με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις (είναι προφανείς) οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπροσώπους των Μαθητικών Συμβουλίων είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι χώρος ενδυματολογικής επίδειξης!

Οι μαθητές/-τριες στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οφείλουν να προσκομίσουν την απαραίτητη ιατρική  γνωμάτευση συμμετοχής τους στο μάθημα (Α.Δ.Υ.Μ.). Επιβάλλεται να φορούν ειδική αθλητική φόρμα, αλλιώς σημειώνεται απουσία. Το Α.Δ.Υ.Μ. πρέπει να το προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά την ως άνω ημερομηνία κανένα Δελτίο Υγείας δεν θα γίνεται δεκτό.

 Σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (01) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (02) ημερών και ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος σε συμπεριφορές που δεν επιδέχονται βελτίωση (άρθρο 31). Η αναγραφή της διαγωγής του μαθητή αναγράφεται πλέον στους τίτλους σπουδών που εκδίδονται από το σχολείο, γι΄αυτό το λόγο οι μαθητές/τριες πρέπει να συμμορφώνονται  με τις σχολικές επιταγές για να τύχουν καλού χαρακτηρισμού διαγωγής που θα τους συνοδεύει για όλη τους τη ζωή.

Κλείνοντας, να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχές μας για μια δημιουργική και ευλογημένη  σχολική χρονιά (2022-΄23) και να σας υπενθυμίσουμε πως σε καιρούς οικονομικά δύσκολους η ετήσια συνδρομή σας (10 €) προς το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας – από τον οποίο εκπροσωπείστε επάξια – θα ήταν μεγάλη οικονομική ανάσα για τις ανάγκες του σχολείου. Τα χρήματα αυτά, τελικά, επιστρέφονται στα ίδια τα παιδιά σας, μέσω της υλικοτεχνικής υποδομής και  των άλλων παροχών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων προς αυτά.    

 Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, μην διστάζετε να μας τηλεφωνείτε…

 Να γνωρίζετε πως όλοι/όλες οι μαθητές/-τριες είναι και δικά μας παιδιά και τυγχάνουν της ισότιμης μέριμνας και της αμέριστης βοήθειας του σχολείου σε κάθε τους πρόβλημα, αρκεί αυτό να γνωστοποιείται προς το σχολείο έγκαιρα.

                                                               Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια

                                                                                     Με τιμή, για το Σύλλογο Διδασκόντων                                                                   

                                                                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ

(ΠΕ01)


Α΄ OMAΔΑ ΓΟΝΕΩΝ-ΤΕΤΑΡΤΗ, 23/02/2022

Πρόσκληση 23_2 Οδηγίες Σύνδεσης στο Zoom_23_02

Οδηγίες Σύνδεσης στο Zoom_23_02

Β΄ OMAΔΑ ΓΟΝΕΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25/02/2022

Πρόσκληση 25-2

Οδηγίες Σύνδεσης στο Zoom_25_02


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ, Παρασκευή 15/11/2019

Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, Παρασκευή, 17:30 – 20:30 με επιτυχία η ετήσια προγραμματισμένη ενημερωτική συνάντηση Γονέων – Εκπαιδευτικών του Γυμνασίου στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας. Πέραν της ενημέρωσης από τη Δ/νση του σχολείου και τις ομιλήτριες εκπαιδευτικούς για θέματα λειτουργίας του, ακολούθησε πλατιά ενημέρωση και διεξοδική παρουσίαση από αξιωματικό της Δ/νσης Δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος με θέμα: «Διαδίκτυο και η ασφαλής χρήση του». Ευχαριστούμε θερμά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τη Δ/νση της Διώξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για την παραχώρηση της αξιωματικού, αστυνόμου β΄, και φυσικά, την ίδια προσωπικά για την άψογη παρουσίαση και ανάλυση, η οποία και ταξίδεψε από την Αθήνα στη Ρόδο μόνο για το σχολείο μας….!
Ευχαριστούμε θερμά και τους γονείς εκείνους που μας τίμησαν με την παρουσία τους…

Για περισσότερα: https://www.rodiaki.gr/article/425972/peri-asfaloys-xrhshs-toy-diadiktyoy-kai-allwn

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Αφάντου προσκαλεί τους Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών σε ενημερωτική συνάντηση στο σχολείο  την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 05:30 μμ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας σας καλούμε  να επικοινωνήσετε με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας και να ενημερωθείτε: α) από τη Δ/νση του σχολείου για θέματα λειτουργίας του β) ενημέρωση από αξιωματικό της Δ/νσης Δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος με θέμα: «Διαδίκτυο και η ασφαλής χρήση του» με αναφορές και στο θέμα των κινητών τηλεφώνων ως εθισμός των μαθητών/-τριών στην εποχή μας γ) παρουσίαση 10΄ με θέμα: «στρατηγικές μελέτης & πρακτικές συμβουλές σε γονείς μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες», από την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης του σχολείου, Φιλόλογο, κ. Γκολομάζου Χριστίνα  δ) παρέμβαση 10΄ από την καθηγήτρια Φυσικής αγωγής, κ.Τετράδη Ευαγγελία με θέμα: «η φυσική αγωγή στο γυμνάσιο» και ε) τοποθετήσεις από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου για τις απαιτήσεις και τον τρόπο μελέτης των παιδιών στο σπίτι στα μαθήματα αυτά.

Θεωρούμε την παρουσία σας άκρως απαραίτητη. Καλό θα ήταν στη συνάντηση να μην παραβρίσκονται μαθητές.

                                                                    

                                                                         Για το Σύλλογο των Διδασκόντων

 

                                                                                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                            ΘΩΜΑΣ Ε. ΣΟΛΔΑΤΟΣ


ΘΕΜΑ: Ενισχυτική Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2019-2020»

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να ενημερώσουν τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την υποβολή των αιτήσεων δηλώσεων μαθημάτων (Συν3 _Υπόδειγμα_1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων 2019-2020) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ * ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ *

Χθές, Παρασκευή, 16-11-2018 στις 18:00 και για δυόμισι περίπου ώρες, το θέατρο του σχολείου ήταν φωταγωγημένο και γεμάτο κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα του σχολείου! Δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο ρόλος των γονέων να περιορίζεται σε ρόλο θεατή στα σχολικά δρώμενα αλλά να είναι ρόλος ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ. Αν ο γονιός που επικοινωνεί συχνά με το σχολείο, εμπλέκεται τακτικά στα δρώμενά του, τότε και το παιδί του θα συμπεριφερθεί ομοίως…Ο μαθητής/-τρια θα σεβαστεί το δάσκαλο, όταν και οι γονείς του τον εκτιμούν και τον σέβονται…

Ευχαριστούμε θερμά: α) την Ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό κ. Κρητικού Σωτηρία, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας «Δίοδος» για την ενημέρωση και τις συναντήσεις που εξήγγειλε προς όφελος των γονέων κάθε εβδομάδα στο χώρο του σχολείου και β) την ψυχολόγο κ. Μαμαλάκη Ευαγγελία (Κ.Ε.Σ.Υ.) για την υπέροχη ομιλία της σχετικά με το ρόλο και τη συμβολή των γονιών στη σχολική μελέτη των παιδιών.Τέλος, όλους τους γονείς που παραβρέθηκαν στο σχολείο για μια σχολική εποικοδομητική συνεργασία μαζί μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 

Υποστήριξη ΚΕΣΥ Ρόδου (εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)