ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παρουσιάσεις ομάδων μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας: ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.