Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ.Σ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Α/Α     ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ      ΤΗΛΕΦΩΝΟ          ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1         ΠΕΡΟΥ                     ΕΙΡΗΝΗ         6942689572           ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2         ΚΡΗΤΙΚΟΣ                ΜΙΧΑΛΗΣ       6932620770           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3         ΓΚΟΛΙΑ                     ΑΡΓΥΡΩ       6975528879           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4         ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ    6949234844           ΤΑΜΙΑΣ
5         ΣΠΥΡΑΚΗ                 ΑΘΗΝΑ          6936581841           ΜΕΛΟΣ
6         ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ           ΦΛΩΡΑ           6970963743           ΜΕΛΟΣ

Email επικοινωνίας :  dimitrisvlachos70@hotmail.com