Το Γυμνάσιο Αφάντου ιδρύθηκε το 1978-’79 και στεγαζόταν στο σημερινό 3ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου. Το 1985 μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Γενικό Λύκειο Αφάντου. Από το 2004 όμως, στεγάζεται σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο, η ανέγερσή του οποίου έγινε το 2003. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στο κτίριο αυτό από το σχολικό έτος 2004 –2005. Διαθέτει συνολικά 13 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικής-Χημείας, δανειστική βιβλιοθήκη, κλειστό γυμναστήριο, καθώς και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με θεατρική σκηνή.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ   Σχολ. Έτος 2022-23

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 2022-2023

ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2022-2023

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2022-2023


 

Για το σχολικό έτος 2022-΄23 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Αναλόγως των συμμετοχών δημιουργούνται εκπαιδευτικά κέντρα σε διάφορα Σχολεία της Ρόδου, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνονται και στο Σχολείο μας, μετά όμως, το πέρας του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μαθητές θα επιστρέφουν στα σπίτια τους με ευθύνη των Γονέων/Κηδεμόνων. Παρακαλούμε όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας στην Ενισχυτικη διδασκαλία, να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση και να μας την προωθήσετε στο email του Σχολείου ως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 στις 14:00.

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/μαθήτρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού δωρεάν προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων προτείνει την παρακολούθηση του μαθητή ανάλογα τη βαθμολογία του στα μαθήματα που αιτείται Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος και αναλόγως των συμμετοχών δημιουργούνται εκπαιδευτικά κέντρα σε διάφορα Σχολεία της Ρόδου.

 Φ.Ε.Κ.

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…..